План правядзення XIII Пеучай Акадэмii 2020

План правядзення  XІII Форуму харавой музыкi  “Пеўчая  акадэмiя”

27-28  cакавiка   2020

27.03.2020 (пятніца)

14.00      Майстар-клас па пастаноўцы голасу (акадэмічны i  эстрадны вакал)  праводзiць магiстр педагагiчных навук, выкладчыка-

 Малая зала федры “Мастацтва эстрады”  ўстановы адукацыі  “Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва”   Кавалеў А.В.

14.00                       Майстар-клас  праводзiць  доктар мастацтвазнаўства,  прафесар  кафедры  “Тэорыя  музыкi” ўстановы адукацыі

Вялiкая  зала       Беларуская дзяржаўная акадэмiя  музыкi”  Шыманскi М.В

16.00     Майстар-клас па пастаноўцы голасу (народны вакал),

Вялiкая  зала      праводзiць  кандыдат педагагiчных навук, дацэнт  установы  адукацыі  “Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва”   Ражкова Л.Л

.

15.00 -17.00        Кансультацыi  для паступаючых у ВНУ   Класы   2.13,  3.2        

17.30      Урачыстае  адкрыццё  XШ  ПЕЎЧАЙ  АКАДЭМII

Канцэрт

лаурэатаў мiжнародных фестываляў i конкурсаў

Заслужанага  аматарскага  калектыва  РБ народны хор “Радзейка”-

УА “Гомельскi дзяржаўны каледж мастацтваў

iмя  Н.Ф.Сакалоўскага”   кiраўнік  Аксана  Баруценка

Вакальна-харэаграфiчнага ансамбля  iмя C.I. Дробыша «Валачобнiкi»

УА“Беларускі  дзяржаўны   ўніверсітэт  культуры і мастацтва”

кiраўнiк Людмiла Ражкова

Цана бiлета 5р.

28.03.2020(субота)

10.00             Навукова-практычная  канферэнцыя  

вялікая     ”Сучасны  стан  пеўчай  культуры  Беларусі»

зала             Тэма: “ Фестывалi   i конкурсы харальнай музыкi Польшчы”- доктар

навук, прафесар  Люблiнскага  ўнiверсiтэта Мары Кюры-Складоўскай Монiка Мелько- Рэмiшэўская.

Тэма: “Артыстызм як  сродак рэалiзацыi  iнтэрпрэтатарскай задумы 

харавога дырыжора”  — заслужаны  дзеяч культуры  Рэспублiкi 

Беларусь,  кандыдат  мастацтвазнаўства,   дацэнт  установы адукацыi

“Гродненскі дзяржаўны музычны каледж”   Iконнiкава  Л.М.                                   

Тэма: “Сучасны харавы тэатр”  — выкладчык установы адукацыі 

“Гомельскi дзяржаўны каледж мастацтваў iмя  Н.Ф.Сакалоўскага”  

Курдзюмава Я.А.   

Тэма:“Прэзентацыя харавых зборнiкаў «Дзякуй, музыка!»  і «Скарбы

беларускай харавой музыкi» дацэнт кафедры “Харавое      дырыжыраванне”УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”   Бадзяка I.М.

Тэма: “ Шляхi прафесiйнай  адаптацыi  студэнтаў  аддзялення харавога

дырыжыравання   у працэсе  навучання” —  кандыдат

мастацтвазнаўства,  дацэнт  установы адукацыі   “Беларуская

дзяржаўная акадэмія музыкі” Герасiмовiч  С.С.

Тэма: “Iнванацыйныя напрамкi работы сучаснага выкладчыка-

музыканта “- кампазiтар, выкладчык установы адукацыі  “Гомельскi

дзяржаўны каледж  мастацтваў iмя  Н.Ф.Сакалоўскага” Леўчанка К.С.

15.00   Майстар-клас Работа з вучэбным акадэмiчным хорам

Вялiкая зала праводзіць  загадчык кафедры, дацэнт установы адукацыі

“Беларуская дзяржаўная акадэмiя  музыкi”  Бадзяка I.М.

Кансультацыя  для  паступаючых  у ВНУ клас 3.1

17.00    Вялiкая зала

К а н ц э р т

лаурэатаў мiжнародных фестываляў i конкурсаў

Народнага акадэмiчнага хора УА “Гомельскi дзяржаўны каледж

мастацтваў iмя Н.Ф.Сакалоўскага”

кiраўнiк Маргарыта Варфаламеева

Хора  студэнтаў кафедры харавога дырыжыравання ўстановы адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмiя музыкi

мастацкi кiраўнiк i дырыжор  — загадчык кафедры харавога дырыжыравання, дацэнт  Iнэса Бадзяка

                                                                                                  Цана бiлета 5р.

60 Кол-во просмотров:

Добавить комментарий